Projecten

  • Oss, Soilmix
  • Oss, Soilmix
  • Oss, Soilmix

Oss, Nieuwbouw appartementen

Direct naast bestaande zettingsgevoelige bebouwing is een appartementencomplex gerealiseerd, waarbij gebruik is gemaakt van Soilmixwanden met zowel een tijdelijke functie voor de bouwkuip als een definitieve functie voor de fundatie van het gebouw.

Locatie

Oss, Hooghuisstraat

Opdrachtgever

Van Schie B.V.

Werkzaamheden door ConGeo verricht:

Geotechnische toets van de Soilmixwanden m.b.t. de horizontaal kerende en verticaal dragende functie, incl. bepaling van de benodigde staalprofielen en uitvoering van de bijbehorende sterktetoets van de wanden.

 

CUR-commissie:

ConGeo maakt momenteel onderdeel uit van de CUR-commissie C204 "Soilmixwanden". 

ConGeo b.v. | Dijklaan 11 | 2861 EH Bergambacht | info@congeo.nl