Projecten

  • Leeuwarden, KW26
  • Leeuwarden, KW26

Leeuwarden, Verankerde kunststof damwand KW26 Overijsselselaan

In kruising KW26 van de nieuwe Overijsselselaan (onderdeel Haak om Leeuwarden) wordt ter plaatse van de landhoofden, gebruik gemaakt van een verankerde kunststof damwand als grondkering naast het onderkruisende water Ald Djip.

Locatie

Leeuwarden, Overijsselselaan

Opdrachtgever

JLD International en De Boer & De Groot

Werkzaamheden door ConGeo verricht:

Ontwerp kunststof damwand, gordingen, klapankers incl. detailleringen.

ConGeo b.v. | Dijklaan 11 | 2861 EH Bergambacht | info@congeo.nl