Projecten

  • Delfzijl, BEC
  • Delfzijl, BEC
  • Delfzijl, BEC

Delfzijl, Bio Energie Centrale

Onderdeel van de energiecentrale is de Cool Water Intake. Hiervoor is een bouwkuip benodigd welke vanaf het water werd aangebracht.

Locatie

Delfzijl

Opdrachtgever

Ballast Nedam Funderingstechnieken

Werkzaamheden door ConGeo verricht:

- Werkwijze middels pontons voor het aanbrengen van damwand en verankering uitgewerkt.

- Ontwerp benodigde verankering incl. detaillering.

- Werkwijze voor het aanbrengen van VF palen vanaf het water middels pontons uitgewerkt.

- Paaldetaillering van diverse fundex- en avegaarpalen.

ConGeo b.v. | Dijklaan 11 | 2861 EH Bergambacht | info@congeo.nl