Projecten

  • Delft, Spoorzone
  • Delft, Spoorzone

Delft, Spoorzone

Het Delftse spoorzonegebied wordt grondig aangepakt. Het spoorviaduct, dat de stad in tweeŽn splitst, maakt plaats voor een 4-spoors tunnel. Het bovengrondse gebied wordt heringericht.

Locatie

Delft

Opdrachtgever

Combinatie CrommeLijn VOF (CFE, Mobilis, Dura Vermeer)

Werkzaamheden door ConGeo verricht:

Als tijdelijke toevoeging aan het ontwerpteam zijn site-engineersvraagstukken behandeld.

O.a. is een ontwerp van een testframe opgesteld t.b.v. het testen van palen voor een nieuwe brug.

ConGeo b.v. | Dijklaan 11 | 2861 EH Bergambacht | info@congeo.nl