Verificatie van geotechnische en constructieve ontwerpen

Verificatie

Als de specifieke kennis bij U in de organisatie ontbreekt, kunt U voor het beoordelen en toetsen van geotechnische en constructieve ontwerpen een beroep doen op ConGeo.

Specifieke kennisvelden waarop wij hierbij zouden kunnen acteren, zijn op deze pagina weergegeven.

ConGeo b.v. | Dijklaan 11 | 2861 EH Bergambacht | info@congeo.nl