Soilmixwanden

  • Soilmixwanden
  • Soilmixwanden

Soilmixwanden

Een nieuwe techniek in Nederland, betreft het toepassen van kerende wanden als soilmixwand.

Dit is een wand die wordt vervaardigd door mechanische menging van locaal aanwezig grondslag (meestal zand) met cementgrout. Om de wand voldoende sterkte te geven worden stalen profielen ingebracht als een soort van wapening.

Bij de berekening van betreffende wanden speelt de interactie tussen staalprofiel en omringend soilmixmateriaal bij de bepaling van de sterkte een grote rol.

Naast de geotechnische toets m.b.t. het kerende vermogen van de wand, kan ConGeo voor U ook de benodigde staalprofielen bepalen en de bijbehorende sterktetoets van de wand uitvoeren.

CUR-commissie:

ConGeo maakt momenteel onderdeel uit van de CUR-commissie C204 "Soilmixwanden".

ConGeo b.v. | Dijklaan 11 | 2861 EH Bergambacht | info@congeo.nl