Paalfunderingen

  • Paalfunderingen

Paalfunderingen

Het uitwerken van funderingsconstructies in de breedste zin van het woord kunnen wij voor u verzorgen.

Naast het geotechnisch en sterktetechnisch doorrekenen van alle soorten palen, worden aspecten als kosten, haalbaarheid en uitvoerbaarheid ook meegenomen in de ontwerpafweging.

Niet zelden leidt deze afweging tot een alternatief paalsysteem.

Het detailleren van wapeningskorven en andere typen paalverbindingen met een constructie maakt eveneens onderdeel uit van een funderingsadvies.

ConGeo b.v. | Dijklaan 11 | 2861 EH Bergambacht | info@congeo.nl