Onderwaterbeton

  • Onderwaterbetonvloer

Onderwaterbetonvloer

Voor de diepere bouwkuip kan gebruik worden gemaakt van onderwaterbeton als waterdichte vloerconstructie.

Dikwijls wordt dit type vloer gecombineerd met de toepassing van trekpalen.

ConGeo bepaalt op basis van de interactie tussen vloer, damwand en evt. palen de maatgevende krachtswerking in de vloer en voert de bijbehorende toetsingsberekeningen uit. Aanvullende berekeningen van damwand en trekpalen inclusief de verbinding met de onderwaterbetonvloer kunnen tevens worden uitgevoerd.

Personeel van ConGeo heeft onderdeel uitgemaakt van de CUR-commissie 236 Ankerpalen.

ConGeo b.v. | Dijklaan 11 | 2861 EH Bergambacht | info@congeo.nl