EPS-constructies

Toepassing van EPS in de ondergrond

Bij ophogingen van grond wordt de onderliggende grondslag zwaarder belast, waardoor met name in het westen van Nederland, ongewenste zettingen kunnen optreden.

Het toepassen van EPS (piepschuim) in de grond of als onderdeel van de ophoging, zorgt voor een reductie in belastingtoename op de ondergrond.

ConGeo kan het hiertoe benodigde EPS-ontwerp voor U verzorgen.

ConGeo b.v. | Dijklaan 11 | 2861 EH Bergambacht | info@congeo.nl