Diensten

 • Engineering

Engineering

ConGeo voert engineeringsopdrachten uit op het gebied van constructies en geotechniek in de breedste zin. Een specialisme is ontwikkeld op de gebieden waar deze twee vakgebieden elkaar raken.

 

 • Bouwkuipconstructies
 • Funderingsconstructies
 • Paalwapening
 • Waterbouwkundige werken
 • Tunnels
 • Kadeconstructies
 • Damwanden
 • Diepwanden
 • Soilmixwanden
 • Stempelramen
 • Onderwaterbeton
 • Verankeringen
 • Ondersteuningconstructies
 • Schuifconstructies
 • Pontonstabiliteit
 • EPS-constructies

 

Daar ConGeo een volledig onafhankelijk ingenieursbureau is, zijn de opdrachtgevers vertegenwoordigd over de gehele linie van het bouwproces. Zo adviseren we in haalbaarheidsvraagstukken en toetst ConGeo documenten voor bevoegd gezag.

Voor de uitvoerende aannemerij bestaan de werkzaamheden uit het detailleren van allerhande bouwkuipen, funderingen, staalwerk, betonwerk en materieel afgeleide beschouwingen voor zowel tender- als realisatiefase.

Deze diensten worden hiernaast nader toegelicht.

 

ConGeo b.v. | Dijklaan 11 | 2861 EH Bergambacht | info@congeo.nl